Tämän vuoden Lukiolais- ja Amisraportit on nyt julkaistu – kurkkaa, mitä nuoret ajattelevat jatko-opinnoista!

 

Molemmat raportit perustuvat kyselyihin, joihin keräsimme vastauksia syys-marraskuussa 2021. Lukiolaiskysely toteutettiin kolmatta ja Amiskysely toista kertaa. Yhteensä kyselyt keräsivät yli 4500 vastaajaa.

Kyselyjen tarkoituksena on selvittää, miten toisen asteen opiskelijat suhtautuvat jatko-opintoihin, mistä kanavista he saavat tietoa ja miten hyvin he tuntevat eri vaihtoehdot. Lisäksi kyselyissä on selvitetty mm. nuorten ajatuksia etäopiskelusta, välivuodesta ja työelämän osaamisalueista.

Nuoret stressaavat hakemista – miten voimme helpottaa taakkaa?

Nuorten vastauksista näkee, että jatko-opintoihin hakeutuminen, alanvalinta, valintakokeet ja hakuprosessi kokonaisuudessaan aiheuttavat valtavasti stressiä ja huolta. Etäopiskelun tuoma yksinäisyys ja yhteisten tapahtumien puute sekä toisaalta koronapandemian uhkakuvat eivät ole osaltaan helpottaneet nuorten henkistä kuormitusta.

Mitä me tai oppilaitokset voimme tehdä helpottaaksemme nuorten valintaa edes hieman? 

Voimme tarjota selkeää, ajankohtaista ja saavutettavissa olevaa tietoa eri vaihtoehdoista. Voimme olla läsnä verkossa, somessa, virtuaalitapahtumissa ja fyysisissä tapahtumissa. 

Voimme kertoa tosielämän opinto- ja urapoluista, tulevaisuuden työpaikoista ja ennen kaikkea valaa nuoriin uskoa. Esimerkiksi jokavuotinen Studentum Roadshow -kiertueemme on  mahdollisuus kohdata nuoria kasvokkain loka-tammikuussa.

Pikku G sanaili parikymmentä vuotta sitten: “Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus”. Itse en enää edes kuvittele edustavani nuorisoa, mutta nuorissa se tulevaisuus edelleen on. 

Kiinnostavia nostoja tämän vuoden kyselyistä

Tässä muutamia kiinnostavimpia nostoja uunituoreista raporteista.

Viisi nostoa Lukiolaisraportista
  1. Lukiolaisten kokema stressin määrä on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna, ja yli puolet lukiolaisista kokee jatko- opintoihin liittyvää stressiä.
  2. Vain joka neljäs abi tietää, mihin aikoo hakea jatko-opintoihin. Viime vuonna melkein kolmannes kertoi tietävänsä, mihin on suuntaamassa.
  3. Aiempaa useampi aikoo pitää välivuoden lukion jälkeen. Välivuotta suunnittelevista abeista joka kymmenes ei tiedä, mitä aikoo vuoden aikana tehdä.
  4.  Etäopiskelu on tuonut mukanaan monia ikäviä jälkivaikutuksia, ja nuorten mielenterveys ja jaksaminen on ollut koetuksella.
  5. Joka neljäs lukiolainen kertoo avoimissa vastauksissa suhtautuvansa jatko-opintoihin hakeutumiseen positiivisesti ja innostuneesti.
Viisi nostoa Amisraportista
  1. Aiempaa useampi ammattikoululainen suunnittelee jatko-opintoihin hakeutumista nykyisen tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  2. Ammattikorkeakoulu on edelleen selkeästi todennäköisin jatko-opintovaihtoehto ammattikoululaisille.
  3. Raha-asiat ja työllistyminen ovat ammattikoululaisten huolilistan kärkipäässä.
  4. Ammattikoulussa opiskelevat tuntevat erilaiset jatko-opintomahdollisuudet lukiolaisia kehnommin mutta viime vuotta paremmin.
  5. Kolme neljästä ammattikoululaisesta sanoo saaneensa opintojensa aikana riittävät taidot työharjoittelua varten.

 

Sukella kyselyjen tuloksiin tarkemmin – toivottavasti ne tarjoavat teille kiinnostavaa tietoa ja uusia ajatuksia nuorille kohdistettuun viestintään ja markkinointiin:

Amisraportti 2022 »

Lukiolaisraportti 2022 »

Emma Niemi

Communications Manager

""