Suomen parhaat opiskelukaupungit 2023

 

Toteutimme jälleen selvityksen Suomen parhaista opiskelukaupungeista. Päivitimme selvitystä tarkemmaksi ja tasapuolisemmaksi myös pienempiä paikkakuntia kohtaan. Voiton vei Helsinki toista kertaa peräkkäin. 

Uusi elämänvaihe aiheuttaa lähes aina jännitystä ja ylimääräistä stressiä. Opintojen aloittaminen on monesti tällainen hetki elämässä, ja opiskelupaikan lisäksi myös opiskelukaupunkiin saattaa liittyä kysymyksiä: Millainen opiskelukaupunki se on? Saanko ystäviä siellä? Onko kaupungissa kallista asua? Löydänkö itselleni töitä kaupungista? 

Kaikkiin kysymyksiin meiltä ei löydy vastauksia, mutta haluamme olla helpottamassa opiskelijoiden valintoja niiltä osin kuin pystymme. Selvityksessämme käymme läpi muun muassa, mistä löytyvät Suomen arvostetuimmat korkeakoulut, mikä kaupunki tarjoaa eniten opiskelija-asuntoja ja mistä kaupungista löytyy eniten työharjoittelupaikkoja suhteessa korkeakouluopiskelijoiden määrään.

🏆 Vuoden 2023 Top 10 opiskelukaupungit:

1. Helsinki

2. Turku

3. Espoo

4. Tampere

5. Oulu

6. Jyväskylä

7. Rauma

8. Vaasa

9. Pori

10. Joensuu

 

Näin selvitys tehtiin

Toteutimme vuoden 2022 heinä-lokakuussa kyselyn, johon vastasi yhteensä 608 henkilöä. Jaoimme kyselyä studentum.fi:n kanavissa.  Kyselyssä pyysimme vastaajia valitsemaan yhdeksän parametrin listasta ne kolme, jotka ovat heidän mielestään tärkeimpiä kriteerejä opiskelukaupunkia valitessa.

Annoimme jokaiselle parametrille painoarvon sen saamien vastausten perusteella (prosenttiosuus kaikista vastauksista). Vastaajien mielestä tärkein parametri sai näin suurimman painoarvon ja vähiten tärkein pienimmän painoarvon. Painoarvoja hyödynnettiin jokaisen parametrin pisteytyksessä.

Helsinki vei voiton toisena vuotena peräkkäin 

Pääkaupunkimme Helsinki vei Suomen parhaimman opiskelukaupungin tittelin myös tänä vuonna. Helsinki pärjäsi parhaiten useilla eri parametreillä mitattuna, kuten esimerkiksi oppilaitoksen ja opetuksen tason, työllistymismahdollisuudet ja mahdollisuus jatko-opintoihin -parametreissä. Pienemmät paikkakunnat veivät voiton edullisen asumisen ja edullisen julkisen liikenteen -parametreissä.

Tämän vuoden selvityksessä listalle nousi kaksi uutta tulokasta Rauma ja Vaasa. Kyselymme avointen vastausten perusteella opiskelijat arvostivat kaupunkeja esimerkiksi viihtyvyyden ja opiskelijaelämän vuoksi. Myös Turku ja Pori kohensivat tämän vuoden asemiaan noustessa listalla ylemmäksi.

Mitä parametrejä oli mukana selvityksessä? 

Valitsimme tämän vuoden parametrit sen perusteella, mitä asioita arvioimme hakijoiden arvostavan opiskelukaupungeissa. Valitut parametrit osoittautuivat hakijoiden vastausten perusteella hyödyllisiksi. Kyselyyn vastanneet arvostivat eniten oppilaitoksen ja opetuksen tasoa, kaupunkielämää ja opiskelijaelämää. 

  • Oppilaitoksen ja opetuksen taso 68.09 %  
  • Kaupunkielämä ja vapaa-ajan mahdollisuudet 48.68 %  
  • Opiskelijaelämä 34.21 %  
  • Edullinen asuminen 31.91 %  
  • Uramahdollisuudet opintojen jälkeen 31.58 %  
  • Mahdollisuus jatko-opiskeluun 28.45 %  
  • Työharjoittelupaikat 21.55 %
  • Edullinen julkinen liikenne 15.13 %  
  • Opiskelija-asuntojen määrä 11.84 %  
  • Jokin muu 8.55 %

Lue lisää selvityksestä

Krista Kalaja

Digital Content Editor

""