Näin tuotat nuoria kiinnostavan webinaarin digitaalisille koulutusmessuille

 

Digitaaliset koulutusmessut tarjoavat virtuaalisen kohtaamispaikan oppilaitoksille ja hakupäätöstään pohtiville. Webinaarit ovat virtuaaliympäristölle ominainen tapa vangita messukävijän mielenkiinto ja tuoda esiin puolia oppilaitoksesta, joita muilla materiaaleilla tai keskustelulla voi olla vaikea esittää. Tässä artikkelissa jaamme parhaat vinkkimme nuoria kiinnostavan webinaarin tuottamiseen.

 
1. Jaa katsojille sisältöä, joka on kestoltaan noin 15-30 minuuttia

Messuosastolla vieraileville messukävijöille on mahdollista esittää lyhyt esittelyvideo oppilaitoksesta. Webinaaritallenne eroaa esittelyvideosta siinä, että sen avulla on mahdollista tavoittaa myös ne opiskelijat, jotka seikkailevat digitaalisella messualustalla, mutta eivät ole vielä vierailleet messuosastollanne.

Messuvierailun aikana messukävijöille esitetään lista kaikista webinaareista, jotka heidän on mahdollista katsoa sekä tieto siitä, mitkä oppilaitokset niitä esittävät. Suosittelemme, että webinaari on pituudeltaan maksimissaan puoli tuntia, jotta katsojan mielenkiinto pysyy yllä. Vaikka aihe olisi kuinka mielenkiintoinen, on nuoren keskittymiskyky koetuksella webinaarin keston ylittäessä 30 minuuttia. 

 

2. Laadi webinaarisisältöä, jossa hakijat saavat vastauksia heitä eniten askarruttaviin kysymyksiin

Lukiolaiskyselymme mukaan yli puolet lukiolaisista kokee, että opiskelupaikan valitseminen ja jatko-opintoihin hakeminen aiheuttaa heille stressiä.

Hakijoita huolettavat eniten:

1. Valintakokeet

2. Oman osaamisen riittäminen

3. Sopivan opiskelupaikan löytäminen

4. Raha-asiat

5. Työllistyminen

 

3. Opiskelijan ääni kuuluviin

Hakijan tutustuessa eri jatko-opintomahdollisuuksiin ovat opiskelijakertomukset hakijan näkökulmasta yksi hyödyllisimmistä ja luotettavimmista tietolähteistä. Suosittelemme hyödyntämään nykyisten tai entisten opiskelijoiden Q&A -kyselytunteja, opiskelijapaneeleita tai muita webinaareja, joissa opiskelijat ovat keskiössä. 

 

4. Korosta sellaisia ominaisuuksia, jotka resonoivat hakijoiden kanssa

Webinaarin sisältöä suunniteltaessa kannattaa pohtia, minkä tekijöiden ansiosta oppilaitoksenne erottuu muista vastaavista opinahjoista. Lukiolaiskyselystämme selvisi, että lukiolaiset pitävät seuraavia tekijöitä kaikista tärkeimpinä valitessaan jatko-opiskelupaikkaa:

1. Kiinnostava opiskeluala

2. Alalla on hyvä työllisyystilanne

3. Alalla on hyvät palkat

4. Paikkakunta

5. Kaverit

 

5. Keskustele chatissa webinaaria katsovien messukävijöiden kanssa 

Webinaaria katsoessaan messukävijöillä on mahdollisuus lähettää chatin kautta kysymyksiä aktiivisille messuedustajille. Chat-toiminnon avulla voit tarjota katsojalle reaaliaikaisia vastauksia webinaaria tai sen sisältöä koskeviin kysymyksiin. 

""