4 yleistä virhettä opiskelijamarkkinoinnissa – vältä nämä vuonna 2020

 

Oppilaitoksena haluatte vetää puoleenne uusia opiskelijoita. Vaikka tuntuisi siltä, että kaikki keinot laadukkaiden opiskelijaliidien keräämiseksi ovat jo käytössä, voi prosesseista kuitenkin löytyä parantamisen varaa.

 

Varmistetaan siis, että perusasiat ovat kunnossa, eivätkä simppelit erheet pääse toistumaan vuodesta toiseen. Vältä nämä neljä sudenkuoppaa vuonna 2020 ja ota kaikki irti panostuksistanne opiskelijaviestintään.

 

 

 

Hiljenenevä liidi jää huomiotta

Uuden liidin saaminen on innostavaa. Tilanne voi kuitenkin kääntyä päinvastaiseksi, mikäli vastaat yhteydenottoon, mutta liidi ei puolestaan enää palaa asiaan tai muutoin etene ostopolullaan.

Selvityksemme mukaan potentiaaliset kouluttautujat odottavat hyvinkin nopeaa vastausta oppilaitoksilta tai kouluttajilta. Yksi suurimmista ongelmista, joita oppilaitokset kohtaavat on, että liidit hiljenevät. He eivät palaa enää asiaan sen jälkeen, kun heidän alkuperäiseen yhteydenottoonsa on vastattu. Sen sijaan, että oletatte liidin valinneen toisen vaihtoehdon, olkaa häneen uudelleen yhteydessä.

Uudessa yhteydenotossa ei ole tarpeen olla turhan etäinen tai virallinen. Kannattaa pyrkiä luomaan potentiaaliselle opiskelijalle sellainen olo, että hänestä välitetään ja hänen tilanteensa kiinnostaa. Hyvä aika palata asiaan on kolme päivää alkuperäisen yhteydenoton tai vastauksen lähettämisestä.

 

Arviointeja ei hyödynnetä

On melko tyypillistä, että nykyisiltä tai valmistuneilta opiskelijoilta ei kerätä suosituksia tai arviointeja. Ja vaikka kerättäisiin, uskallamme väittää, ettei niitä hyödynnetä täysillä oppilaitoksen ulkoisessa viestinnässä. Näin on, vaikka nuoret nykykuluttajat ovat tottuneita vertaisarviointien saatavuuteen ja kuulevat mielellään muilta tietoa opiskelupaikkaa pohtiessaan (lähde: Lukiolaisraportti).

Arvioinnit koulutuksistanne ja toiminnastanne voivat näytellä merkittävää roolia potentiaalisen opiskelijan pohtiessa, hakeako opiskelemaan oppilaitokseenne vai ei. Itseasiassa omiin sivustoihimme liittyvän selvityksemme mukaan koulutus voi suoritua jopa kolme kertaa paremmin, jos siitä on luettavissa arviointeja. 

Nähkää tänä vuonna vaivaa arviointien keräämisessä ja tee seurantaa opiskelijoidenne kokemuksista. Tämä ei pelkästään tue opiskelijatyytyväisyyden mittaamista, vaan auttaa myös varmistamaan, että saatte tasaisen virran arvokasta materiaalia markkinointinne tueksi.

Ajankohtaisten ja merkityksellisten arviointien hyödyntäminen on myyntivaltti. Erottaudu arvioinneilla vuonna 2020.

 

Sisältö ei iske

"Enempi parempi" pitänee toisinaan paikkansa, mutta kyllä se on laatu, mikä ratkaisee markkinointiviestinnässä. Oppilaitostanne ja opintotarjontaanne kuvailevan sisällön tulee olla aina laadukasta ja relevanttia.

Useat oppilaitokset tekevät sen virheen, että ne tuottavat turhan monimutkaista, monisanaista ja virallistakin sisältöä. Tietoa saattaa olla tarjolla liikaakin ja valitettavan usein epärelevanteista asioista. Vaikka ison tietomäärän tarjoaminen voi tuntua hyvältä idealta, se voi olla liikaa opiskelijaliidille, joka on ostopolkunsa alkuvaiheessa. Tällöin se pikemminkin ajaa hänet tiehensä kuin houkuttelee puoleensa.

Verkkosisältöjen kuluttamista leimaa malttamattomuus. Tämän takia on tärkeää esittää vain relevanttia ja ajantasaista sisältöä, josta kohderyhmänne saa helposti olennaiset tiedot oppilaitoksestanne ja koulutustarjonnastanne. Varmista, että tärkeimmät myyntiargumenttinne ovat selkeästi näkyvillä ja että lukijan mielenkiinto pysyy yllä.

Sen lisäksi, että sisältö on relevanttia ja räätälöity oikealle yleisölle, keskity myös vaikuttavaan kuvamateriaaliin. On melko tyypillistä, että opiskelija- ja koulutusmarkkinoinnissa visuaalinen sisältö jää taka-alalle tekstiin nähden. Tämä on selkeä puute nykypäivän visuaalisessa maailmassa. Kuvien ohella videot voivat olla niitä ratkaisevia tekijöitä, jotka erottavat teidät kilpailijoistanne ja joiden välityksellä kerrotte lisää oppilaitoksenne toiminnasta.

Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen tulee yhä tärkeämmäksi Suomessa, erityisesti korkeakouluille. Educations.comin raportin mukaan (International Higher Education Report: Student Trends), 67% kansainvälisistä opiskelijoista kertoi videosisällön olleen avainasemassa valitessaan opiskelumaata. Lisäksi 79% piti videomateriaalia tärkeänä tekijänä valitessaan sopivaa yliopistoa.

Älä anna epärelevantin sisällön pidätellä teitä vuonna 2020. Ota kokonaisuus haltuun ja näytä potentiaalisille opiskelijoille, miksi kannattaa hakeutua juuri teidän oppilaitokseenne.

 

Markkinoinnin seuranta jää tekemättä

Yksi suurimmista virheistä opiskelijamarkkinoinnin saralla on, ettei markkinointipanostusten tuloksia seurata – tai ei seurata oikein. Vaikka seurantaa tehtäisiin, voivat valitut mittarit olla pielessä ja huomio näin suuntautua epäolennaisempiin seikkoihin. Tai seuranta ei saavuta asian vaatimaa syvyyttä, jolloin kerätty tieto jää vain pintaraapaisuksi.

Kaikille markkinointitoimenpiteille löytyy jokin soveltuva mittari. Jos seurantaa ei tehdä, ei voi myöskään olla oikeaa kuvaa niiden tehokkuudesta tai toimimattomuudesta.

Työkalujen kuten Google Analytics, HubSpot ja Ahrefs käyttäminen voi antaa sinulle selkeän kilpailuedun kun pystyt osoittamaan, kuinka paljon liikennettä huokuttelette puoleenne, minkätyyppistä yleisöä tavoitatte, kuinka markkinointitoimenpiteenne suoriutuvat ja niin edelleen.

Vuosi 2020 on mahdollisuus uudelle. Vältä nämä 4 virhettä ja näe kehitys!

 

 

""