[Uusi kumppani] Pelastusopisto

 

Tarjoamme uusille kumppaneillemme lisänäkyvyyttä B2B-kanavissamme myös vuonna 2023. Lue blogistamme studentum.fihin palaavasta kumppanista, Pelastusopistosta!

Pelastusopisto on Kuopiossa sijaitseva valtakunnallinen oppilaitos. Asuminen ja ruokailut ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia Pelastusopistolla tapahtuvien opintojen ajan. Pelastusopistossa opiskellaan ja työskennellään pelastusalan arvojen mukaisesti: inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä.

 

Pelastusopiston tutkintokoulutukset

Pelastusopistossa voi opiskella hätäkeskuspäivystäjä-, pelastaja-, alipäällystö- ja pelastusalan päällystötutkinnon. Opinnoissa valmistaudutaan työelämän tarpeisiin monipuolisissa ja todenmukaisissa oppimisympäristöissä.

Hätäkeskuspäivystäjätutkinto antaa valmiudet hätäilmoitusten kokonaisvaltaiseen käsittelyyn Hätäkeskuspäivystäjä on hätäkeskuksen asiantuntija, joka kykenee toimimaan loogisesti myös vaativissa kriisitilanteissa. Hän vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin, joten työssä korostuvat asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Tutkinto antaa kelpoisuuden hätäkeskuspäivystäjän virkoihin hätäkeskuksessa.

Pelastajatutkinto antaa valmiudet osallistua ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön, tulipalojen sammuttamiseen, ihmisten pelastamiseen onnettomuustilanteissa, potilaiden hoitamiseen ja jatkohoitoon kuljettamiseen sekä osallistuu asemapalveluun osallistumiseen. Tutkinto antaa kelpoisuuden pelastuslaitosten pelastajan, palomiehen ja palomies-sairaankuljettajan virkoihin. Pelastajatutkinnon jälkeen on mahdollista edetä uralla suorittamalla alipäällystötutkinto.

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) antaa valmiudet pelastus- ja turvallisuusalalla toimivan organisaation esihenkilö- ja johtotehtäviin sekä vahvaa ja soveltavaa ammattiosaamista edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkinto toteutetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Tutkinnon myöntää Poliisiammatti-korkeakoulu. Tutkinnoista voit lukea lisää täältä.

 

Pelastusopisto organisaationa

Sisäministeriön ohjauksessa toimiva Pelastusopisto suunnittelee ja toteuttaa pelastusalan ja hätäkeskustoiminnan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta, pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusta, siviilivalmiuden koulutusta, mukaan lukien varautuminen ja kansainvälinen pelastustoiminta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Pelastusopisto vastaa myös pelastusalan keskuskirjastosta. 

Pelastusopisto_logo

Haluatko kumppaniksi?

""