Mitä näytteilleasettajuus digitaalisilla messuilla tarkoittaa?

 

Digimessut ovat virtuaaliympäristössä toteutettava messutapahtuma, jonka tarkoitus on tuoda ihmiset yhteen, mahdollistaa vuorovaikutus ja tarjota ratkaisuja kävijoiden ongelmiin tekemällä näytteilleasettajien palvelut tutuksi. Tässä artikkelissa pureudutaan siihen, mitä näytteilleasettajuus digitaalisilla koulutusmessuilla tarkoittaa käytännössä.

Digitaalisten messujen tapahtumapaikka on virtuaalinen messukeskus. Osallistuminen niin kävijänä kuin näytteilleasettajana tapahtuu paikasta riippumatta ja ilman fyysisiä kontakteja. Messukeskus "sijaitsee" virtuaalisella messualustalla, joka jakautuu kävijoille näkyvään messukeskukseen ja näytteilleasettajille näkyvään hallinnointityökaluun.

keystone-monter-events

Vierailu digimessuilla alkaa sisäänkirjautumisesta. Kävijä luo messualustalle profiilin, ja pääsee tämän jälkeen astumaan sisään messualustalle. Siellä kävijä siirtyy messuhalleihin, tutustuu messuohjelmaan, vierailee messuosastoilla, tutkii niiltä löytyviä materiaaleja, kysyy lisätietoja chatissa tai sähköpostitse ja seuraa webinaareja.

Näytteilleasettaja puolestaan hallinnoi messuosastoaan digitaalisesti, hallintatyökalun kautta. Hän voi aloittaa keskustelun kävijän kanssa ja seurata messuosastolla tehtäviä toimintoja: ketkä klikkaavat esitteitä, kuka katsoo webinaaria, mitä kävijäkyselyihin on vastattu ja niin edelleen.

Messunäkyvyyden ytimen muodostaa messuosasto. Messuosaston voi räätälöidä koulun ilmeen mukaiseksi ja tuoda sinne messukävijöitä viihdyttävää, opastavaa ja kiinnostavaa sisältöä, kuten videoita tai esitteitä tutkittavaksi.

Osastolla kannattaa toki tuoda esiin myös ihmisiä. Messuedustajien kokemukset ja neuvot kiinnostavat kävijöitä, ja esimerkiksi mahdollisuus keskustella eri aloja edustavien opiskelijalähettiläiden kanssa voi toimia hienosti digitaalisilla koulutusmessuilla. Kullekin messuedustajalle luodaan oma profiili ja heihin voi olla yhteydessä chatissa tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse, mikäli hän on uloskirjautunut hallintapaneelista. Myös edustajat voivat aloittaa chat-keskusteluja kävijöiden kanssa.

Osastolle voi messupaketista riippuen lisätä tekstiä, kuvia, videoita, webinaareja, ladattavaa sisältöä ja linkkejä. Näytteilleasettajan koulutustarjonnan voi avata messukävijöiden tarkasteltavaksi messuosastolle ja linkittää kotisivuille.

 

virtual-events-some

 

Messuedustajat ovat avainasemassa onnistuneen messutuloksen rakentamisessa. Heidän tärkein tehtävänsä on päivystää messuosaston hallinnoinnissa ja toteuttaa sovittua vuorovaikutuksellista strategiaa. Tärkeää on hallinnoida chattia vastaamalla kävijöiden kysymyksiin ja olemalla aktiivinen ulospäin.

Kaikki edustajat saavat omat tunnuksensa järjestelmään ja jokaiselle messuedustajalle luodaan järjestelmään oma profiili. Siitä ilmenevät edustajan nimi ja titteli. Näissä ei ole välttämätöntä käyttää omaa nimeä ja titteliä, vaan käytössä voi olla myös jotkin muut kuvaavat nimikkeet, jotka sopivat messutarkoitukseen. Profiilista messukävijä näkee, päivystääkö edustaja parhaillaan vai onko hän poissa sekä miten häneen voi ottaa yhteyttä.

Messuedustajille kannattaa jakaa päivystysvuorot, joiden puitteissa he ovat “livenä” eli saatavilla chat-keskusteluun messuosastollanne. Offline-ajat ovat myös tärkeitä, niiden aikana voi pitää tauot ja esimerkiksi tutustua messuosaston tilastoihin.

Vuorovaikutus kävijöiden kanssa ja kontaktien kerääminen on digimessuilla aivan yhtä olenaista kuin fyysisilläkin messuilla. Digitaalisilla koulutusmessuilla liikkuu opiskelusta ja oppimisesta kiinnostunutta yleisöä ja heidän kanssaan voi kommunikoida suoraan chat-keskustelussa.

Mikäli messuedustaja on online-tilassa, on hän saatavilla chat-keskusteluun. Jos taas tila on offline, messukävijä voi silti lähettää sähköpostilla kysymyksensä. Messuedustaja voi myös itse aloittaa chat-keskustelun kävijän kanssa. Kukin messuedustaja voi hallinnoida samaan aikaan useampaa keskustelua.

Joissakin tapahtumissa hyödynnetään myös video-chattia ja/tai erillisen videotapaamisen varausmahdollisuutta.

Backend

 

Kaikki tilastot kertyvät näytteilleasettajan hallintatyökaluun. Sieltä näytteilleasettaja saa tiedot kävijämääristä ja aktiviteeteista, joita messuosastolla on tehty. Hallinnasta voi myös katsoa vierailijoiden profiilia ja kiinnostuksen kohteita sekä aloittaa chatin.

Kävijätietojen, kuten mitä koulutuksia on klikattuja mitä webinaareja katseltu, perusteella voi toisinaan olla hyvä aloittaa keskusteluja. Tietyn webinaarin katsoneelle tarjotaan lisämateriaalia aiheesta tai tiettyä koulutusta klikannut saa viestin alan opiskelijalähettiläältä.

Webinaarit ovat digiympäristölle ominainen tapa vangita messukävijän mielenkiinto ja tuoda esiin puolia oppilaitoksesta, joita muilla materiaaleilla tai keskustelulla voisi olla vaikea esittää. Webinaari voi olla tallenne tai se voidaan lähettää suorana. Suorana lähetettävään webinaariin kuuluu vuorovaikutuksellisuus. Katselijoita kannattaa kannustaa osallistumaan keskusteluun webinaarichatin kautta. Webinaariaikataulu on kaikkien messukävijöiden selattavissa alustalla ja sitä nostetaan esiin ennen messuja. Katso myös vinkkimme nuoria kiinnostavan webinaarin tuottamiseen.

""