Korkeakoulujen yhteishaussa monta menestyjää

 

Kevään 2020 yhteishaussa nähtiin komeaa nousua korkeakoulujen hakijamäärissä.

Korkeakouluun hakeneiden määrä kasvoi kevään 2020 yhteishaussa selkeästi vuoden 2019 hakijamäärään nähden. Monessa korkeakoulussa saatiin siis iloita kasvaneesta hakijamäärästä!

Kiinnostuksen korkeakouluopiskelua kohtaan voidaan sanoa nousseen kautta linjan. Tämän olemme huomanneet myös omista tilastoistamme. Yliopistot ja korkeakoulut -koulutustyypin kävijöissä on ollut nähtävissä selkeää kasvua syksystä 2019 lähtien. Yhtä selkeää syytä tähän ei ole toistaiseksi tunnistettu. Onko kyse sitten vähentyneistä välivuoden viettäjistä, korkeakoulujen profiilien noususta, lisääntyneistä aikuisopiskelijoista vai jostain ihan muusta, jää se nähtäväksi.

Eniten ensisijaisia hakijoita kaikista korkeakouluista keräsi viime vuoden tapaan Helsingin yliopisto. Alla oleva taulukko esittää oppilaitokset suurusjärjestyksessä vuoden 2020 ensisijaisten hakijoiden määrän mukaan. Suluissa oleva luku kertoo sijoituksen vuoden 2019 vastaavassa listauksessa.

ensisijaiset hakijat-oppilaitoksittain-hakijamaarat-suuruusjarjestys-2020-mukaan-ja-sijoitus

Kevään 2020 yhteishaussa prosentuaalisesti suurin kasvaja oli Maanpuolustuskorkeakoulu (42 %). Ammattikorkeakouluista ensisijaisten hakijoiden määrää onnistui kasvattamaan eniten Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (30 %).

Alla olevassa taulukossa on esitetty korkeakoulut suuruusjärjestyksessä ensisijaisten hakijoiden kasvuprosentin mukaan.

ensisijaiset hakijat-oppilaitoksittain-kasvuprosentit-suuruusjarjestyksessa

 

Taulukoissa esitetyt luvut koskevat kevään 2020 yhteishakua ja niissä on huomioitu ensisijaisten hakijoiden määrät.

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu; Oph.fi

""